Fjern alle planterester og døde blade rundt om planten. Før der dækkes kan sneglepiller strøs rundt om basis af planten. Følg brugsanvisningen på pakken.

Spred mindst 10 cd tykt lag organisk materiale i en ring rundt om planten

Læg yderligere jorddækning på sidst på vækstsæsonen eller i begyndelsen af den næste sæson. Hvis det er et fugtigt dækkemateriale, må det ikke komme i kontakt med bladene, da det kan skabe råd