Hosta vil gro i næsten al slags jord bortset fra meget kalkholdigt eller sumpet jord, men vil generelt foretrække en god muldjord, der gerne må være lidt sur.

Hosta klarer sig i ganske fattig jord, og dyrkes bedst i afgrænsede bede eller stenbede, men de fleste andre er grådige planter, der kræver næringsrig jord. Tommelfingerreglen siger: Jo større planten er, jo større er behovet for god næringsrig jord.

Pasning/Pleje

Kvaliteten af jorden kan forbedres ved at tilsætte organisk materiale som f.eks. havekompost, godt komposteret dyremøg eller brugt champignonkompost. Dette er også med til at forbedre jordens struktur ved at åbne for lerlag og forbedre drænforholdene. Det fremmer den svampeagtige jordstruktur, der holder på fugten i let jord. Hvis det er en meget tung jord, kan strukturen forbedres ved at blande en spand grus pr. m2 i jorden.

Skygge er vigtig for de fleste hosta bortset fra H plantaginea og sorter deraf, der har brug for fuld sol. Tommelfingerreglen er: Jo tyndere blade, jo mere skygge, da tynde blade er mere udsat for svidninger af solen. Det ideelle skyggeniveau for de fleste hosta er let skygge under løvfældende træer. Nogle vil klare det fulde sollys, men med tykbladede varianter vil det forhindre bladets fulde glans, og bladfarven vil ikke blive nær så intens. En placering, hvor der kommer nogen sol (dog ikke middagssol), er nødvendig for, at de brogede varianter kan holde deres farve, selv om gule markeringer vil falme til creme eller hvid med for megen sol. En vis mængde sol er også nødvendig til gulbladede hosta, der ellers vil blive middelgrønne i skygge. Grønbladede hosta vil kunne gro i ganske megen skygge. Hosta er mere villige til at blomstre i sol, selvom blomsterne og farverne vil holde længere i skygge. Det kan være nødvendigt at flytte planterne flere gange, før den ideelle plads er fundet.

Et læ for rusk og vind er ønskværdig, da bladene kan blive skadet. Hvis Hostaerne plantes mellem buske og/eller højtvoksende stauder, står de som regel godt beskyttet.